ĐỒ CHƠI  PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

CON BẠN HỌC NGÔN NGỮ

KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC SINH RA

MUỐN TRẺ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

THÌ CHÚNG PHẢI TƯƠNG TÁC VỚI AI ĐÓ

Tấm gương

Tấm gương là món đồ chơi tốt nhất cho bé phát triển ngôn ngữ. Khi trẻ nhìn vào trong gương, chúng sẽ thấy được miệng và cơ thể bạn cử động khi bạn nói

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu đọc cho con bạn nghe, đặc biệt là vì việc đọc sách giúp xây dựng vốn từ vựng của trẻ từ khi còn nhỏ.

Sách tương tác tốt nhất để phát triển ngôn ngữ

PHÂN LOẠI HÌNH DẠNG

MORE STORIES.

ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC

ĐỒ CHƠI TRÍ TUỆ

ĐỒ CHƠI MỀM